Spring til indhold

Klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strand Øst

Seden Strandby er et naturskønt område ved Odense Fjord. Området har gennem de senere år været udsat for oversvømmelser fra fjorden og må jævnligt beskyttes med sandsække og vandpumper. I dag beskytter et ældre landbrugsdige forstaden Seden Strandby og jorden øst for byen.

Natur- og klimaprojekt ved Seden Strandby Øst

I stedet for at bygge de eksisterende diger højere, flyttes diget længere væk fra kysten, så strandengen får lov til at migrere. På den måde gives der plads til, at kystnaturen kan tilpasse sig klimaforandringerne, samtidigt med at Seden Strandby beskyttes bedre mod oversvømmelse. 
 
Finansieringen af projektet kommer i første gang fra staten, der støtter projekter, der skaber synergi mellem natur og tilpasning til klimaforandringer. Samtidig er projektet en del af det internationale forskningsprojekt ”Reconect”, der er finansieret af EU via Horizon 2020-programmet. Horizon 2020-programmet bruger Odense-projektet som et eksempel på et projekt med fokus på naturtilpasset klimatilpasning, der er til fordel for naturen, bevarer de åbne kystlandskab og samtidig beskytter boliger og infrastruktur. På den måde går projektet godt i tråd med kommunens Natura 2000-handleplan og strategi.
 
Foruden klimaforandringerne er biodiversiteten ved Odense Fjord udfordret af, at kystfuglene får færre yngle- og rastepladser. Med denne naturbaserede tilgang til klimatilpasning får vi nye levesteder for fjordens fugle i tilgift.
 
Som en del af projektet laves der stier i kanten af området, og der sættes fugletårne op, så der også skabes et nyt rekreativt område i Odense, hvor man kan opleve kystnaturen ved Odense Fjord.
 
Gennem projektet vil det blive undersøgt, hvilke konsekvenser projektet har for både naturen, vandet og menneskerne som bor tæt på. Projektet ved Seden Strandby giver altså Odense Kommune en unik mulighed for at belyse fremtidens klimatilpasning via en naturtilgang.
 
Forhåbningen er, at projektet, som forventes afsluttet ved udgangen af 2020, ikke bare er med til at sikre de, der bor i Seden Strandby mod kommende oversvømmelser, men også skaber et helt nyt naturområde til glæde for både dyreliv og alle i Odense, der får et nyt, unikt naturområde at besøge og gå på opdagelse i.

 

Du kan læse mere om reconect-projektet på reconect.eu og om klimatilpasning på klimatilpasning.dk

EU-logo Reconect

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med et digeprojekt ved Seden Strandby Vest

By- og Kulturforvaltningen