Spring til indhold

Digeprojekt Seden Strandby

Referater fra møder, tidsplaner og andre dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med digeprojektet i Seden Strandby.

Der er på anmodning fra borgere i Seden Strandby opstartet en kapitel 1a proces efter kystbeskyttelsesloven, som nu hedder et fælleskommunalt projekt.

 

Orienteringer fra Odense Kommune

Oktober 2020. Nyhedsbrev fra Odense Kommune

Januar 2019. Orienteringsbrev fra Odense Kommune. Proces- og tidsplan

September 2017. Orienteringsbrev fra Odense Kommune. Opmåling af sokkelkoter

Februar 2017. Orienteringsbrev fra Odense Kommune. Status på projektet

September 2016. Orienteringsbrev fra Odense Kommune. Lokal højvandssikring


Mødereferater

7. september 2020. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

12. november 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

28. oktober 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

7. oktober 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

21. august 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

27. juni 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

5. februar 2019. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

25. april 2018. Referat. Møde mellem Odense Kommune og Digegruppen

11. april 2018. Referat. Borgermøde på Seden Skole

24. januar 2017. Referat. Borgermøde om digetracé på Seden Skole


Politiske referater

18. august 2020. Referat. By og Kulturudvalgsmøde. Forankring af bygherrerolle i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt i Seden

23. juni 2020. Referat. By og Kulturudvalgsmøde. Forankring af bygherrerollen i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt Seden Strand Vest

27. maj 2020. Referat. Odense Byråd. Digeprojekt i Seden Strandby

26. juni 2019. Referat. Odense Byråd. Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning

21. maj 2019. Referat. By og Kulturudvalgsmøde. Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod - opfølgning. Fornyet behandling

9. april 2019. Referat. By og Kulturudvalgsmøde. Finansiering af kystbeskyttelse mod stormflod- opfølgning

22. januar 2019. Referat. By og Kulturudvalgsmøde. Status på digeprojekt i Seden Strandby

15. marts 2016. Referat. By- og Kulturudvalgsmøde. Højvandssikring af Seden Strandby og Færgevej


Høring og hvidbog - forår 2020

Hvidbog - høring 2020

Høringsbrev - Kystsikring af Seden Strandby 7. februar 2020

Bilag 1 - Dispositionsforslag for diget ved Seden Strandby

Bilag 2 - Naturvurderingsrapport

Bilag 3 - Oversigtskort

Bilag 4 - Bidragsfordeling

Bilag 5 - Anlægsoverslag

Bilag 6 - Redegørelse for finansiering og ekspropriation

Bilag 7 - Tidsplan

Bilag 8 - Interessetilkendegivelse

Præsentation fra informationsmøde 4. december 2019

 

 

Se også

Der arbejdes i et helt andet regi med klimatilpasning og ny kystnatur ved Seden Strand Øst

 

By- og Kulturforvaltningen