Spring til indhold

Kystbeskyttelse

På denne side har vi samlet viden om kystbeskyttelse gældende for Odense Kommune.

Lov om kystbeskyttelse

Den 1. september 2018 trådte den ændrede lov om kystbeskyttelse i kraft. Det betyder, at administration af kystbeskyttelse overgik fra Kystdirektoratet til kommunerne. 

Seneste bekendtgørelse om kystbeskyttelse m.v. findes via Retsinformation.

 

Via nedenstående links kan du læse mere om:

 

Nedenstående ansøgningsskema anvendes, hvis du vil ansøge om at gennemføre et kystbeskyttelsesprojekt.

 

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

 

Både ansøgning og kommunens afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside ligesom kommunen er forpligtiget til at orientere naboer, andre berørte parter samt relevante myndigheder.

By- og Kulturforvaltningen