Spring til indhold

Tilladelse til etablering af to nye rørbroer i Vollsmoserenden

Odense Kommune har d. 29. maj 2020 givet tilladelse efter vandløbsloven til etablering af to nye rørbroer i Vollsmoserenden.

Tilladelsen er givet i medfør af § 47 i vandløbsloven samt kapitel 4 (§9) i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 27. juni 2020.
                             

 

By- og Kulturforvaltningen