Spring til indhold

Vimmelsbækken

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.
Af planen fremgår det, at Vimmelsbækken opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb) nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Vimmelsbækken fra station 0 til station 3.270 meter fra offentligt til privat vandløb. 

 

Se afgørelse: 

- Afgørelse efter vandløbsloven
- Værd at vide folder

 

By- og Kulturforvaltningen