Spring til indhold

Bemyndigelse til færdsel langs med og i Vejrup Å i Odense Kommune

Bemyndigelsen gives jævnfør vandløbslovens §61 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017).

 

Bemyndigelsen er gældende fra 7. januar 2021 til 31. december 2021.

By- og Kulturforvaltningen