Spring til indhold

Vejrup Å – tilladelse til vandløbsrestaurering

Odense Kommune har den 3. april 2020 givet tilladelse til vandløbsrestaurering i Vejrup Å ved vandplansindsats nr. ODE-698.

Tilladelsen er givet i medfør af Vandløbsloven (Bekendtgørelsen af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13/03/2019).

Bilag: 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 4. maj 2020.

By- og Kulturforvaltningen