Spring til indhold

Vandløbs- og naturprojekt omkring Ryds Å ved Villestofte

Odense Kommune har den 9. juli 2020 givet tilladelse til et vandløbs- og naturprojekt i og omkring Ryds Å ved Villestofte

Natur og Klima

Natur og Klima

Vandløbsmyndighed

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 25 25

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Email

miljo@odense.dk

Tilladelsen til vandløbs- og naturprojektet omfatter en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven samt en tilladelse efter Vandløbsloven. 


Tilladelsen er givet i medfør af Vandløbsloven (Bekendtgørelsen af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13/03/2019). 

Her kan du kan læse mere om projektet:

 

By- og Kulturforvaltningen