Spring til indhold

Vandløb ved Thorup

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Vandløb ved Thorup

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.
Af planen fremgår det, at Vandløb ved Thorup opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Vandløb ved Thorup fra station 0 til station 564 meter fra offentligt til privat vandløb. 

 

Se afgørelse: 


By- og Kulturforvaltningen