Spring til indhold

Udskovej 10 - Tilladelse til indvinding af grundvand

Odense Kommune har den 29. april 2021 meddelt tilladelse til vandindvinding på Udskovvej 10, 5210 Odense NV.

Tilladelsen giver ret til indvinding af 6.000 m3 / år til brug til vanding af spiselige afgrøder.
 
Tilladelse er givet efter §20 og 21 i Vandforsyningsloven (Bekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om lov om vandforsyning m.v. med senere ændringer).

 
Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Telefon 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen