Spring til indhold

Udlodgyden 54B 5220 Odense SØ

Delvis ophævelse af Davinde Bioenergi ApS miljøgodkendelse

Udlodgyden 54B, 5220 Odense SØ – Delvis ophævelse af Davinde Bioenergi ApS miljøgodkendelse

Odense Kommune har jf. §78a i Miljøbeskyttelsesloven ophævet en del af Davinde Bioenergi ApS miljøgodkendelse, Udlodgyden 54B, 5220 Odense SØ.

 

Den del af godkendelsen der ophæves, omhandler biogasproduktion og relaterede aktiviteter. Ophævelsen sker på baggrund af, at den del af godkendelsen der omhandler biogasproduktion ikke har været udnyttet i mere end 3 sammenhængende år. Seneste drift af biogasanlægget var tilbage i november 2015.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 17. oktober 2019 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 68.

 

By- og Kulturforvaltningen