Spring til indhold

Udledningstilladelse til Bellinge Fælled Bassin F

Udledningstilladelse til Bellinge Fælled Bassin F

Odense Kommune meddeler herved tilladelse til udledning af vejvand ifm. etablering af Bellinge Fælled Bassin F.

By- og Kulturforvaltningen