Spring til indhold

Tilladelse til etablering af en hundekennel på Tyrsbjergvej 47, 5210 Odense NV

Odense Kommune har meddelt tilladelse til etablering af en hundekennel på Tyrsbjergvej 47, 5210 Odense NV, da det vurderes at den kan drives uden at give anledning til væsentlig forurening eller gener for de omboende.

Afgørelsen meddeles under forudsætning af, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, samt en række vilkår overholdes.

 

Der meddeles samtidig - jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 3 - dispensation fra afstandskravet til nabobeboelse.

 

Kopi af tilladelsen kan hentes her:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen