Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM – for etablering af transmissionsledning fra Højby til Årslev

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven for etablering af en ca. 3.300 meter lang transmissionsledning fra Højby til Årslev (Faaborg-Midtfyn Kommune).

Odense Kommune har afgjort, at projektet om etablering af en fjernvarme transmissionsledning, fra en eksisterende højtryksledning i Højby til et nyt fjernvarmeforsyningsområde i Årslev/Sdr. Nærå ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.
Afgørelsen omfatter kun den del af projektet der ligger indenfor kommunegrænsen.

Kommunens afgørelse inkl. bilag

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.

Industri og Miljø

Bæredygtighed og Mobilitet

By- og Kulturforvaltningen