Spring til indhold

Tilladelse til krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å

Tilladelse til krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense kommune, har den 13. juli 2021 givet tilladelse til:

Krydsning af Lindved Å, Åsum Bæk og Vejrup Å med multirør til fiberkabel

 

Du kan læse mere om, hvordan du klager i tilladelsen. Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen, det vil sige den 13. august 2021.

 

By- og Kulturforvaltningen