Spring til indhold

Tietgen Byen Nord - Midlertidig udledningstilladelse

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand i forbindelse med byggemodning af projektet Tietgen Byen Nord til Åsum Bæk.

Odense Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og overfladevand i forbindelse med byggemodning af projektet Tietgen Byen Nord til Åsum Bæk.

By- og Kulturforvaltningen