Spring til indhold

Tidsbegrænset miljøgodkendelse til Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19

Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ. Tidsbegrænset godkendelse til Genknus og Kabell A/S til modtagelse, adskillelse og sortering af skolepavilloner.
Den tidsbegrænsede godkendelse er gældende fra 14. februar 2022 til 1. juli 2022 og omfatter aktiviteter og fraktioner som ikke kan indeholdes i virksomhedens nuværende godkendelse.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven


Odense Kommune har givet Genknus og Kabell A/S, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ en tidsbegrænset godkendelse til modtagelse og håndtering af skolepavilloner der kommer i hele moduler. Den tidsbegrænsede godkendelse er gældende fra 14. februar 2022 til 1. juli 2022 og omfatter aktiviteter og fraktioner som ikke kan indeholdes i virksomhedens nuværende godkendelse.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er en virksomhed der modtager og håndtere affaldsfraktioner.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 14. marts 2022 kl. 15.00 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 48.

Godkendelsesbrevet incl. klagevejledning, kan i sin helhed ses her
Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår, kan i sin helhed ses her

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Natur og Miljø
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen