Spring til indhold

Godkendelse og revurdering af speedwaybanen hos motorsportsbanen ODIN

Godkendelse og revurdering af speedwaybanen hos motorsportsbanen ODIN, Teglværksvej 15, 5220 Odense SØ.
Godkendelsen omfatter blandt andet ændringer i kørsler og maskiner. Godkendelsen er gældende fra den 9. juni 2022.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven


Odense Kommune har motorsportsklubben ODIN godkendelse og revurdering af speedwaybanen på Teglværksvej 15, 5220 Odense SØ. Godkendelsen er gældende fra dags dato.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

ODIN er en motorsportsklub og forening i Odense Kommune der driver speedwaybanen.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 7. juli 2022 kl. 15.00 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 2448.

Godkendelsesbrevet incl. klagevejledning, kan i sin helhed ses her
Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår samt bilag, kan i sin helhed ses her
VVM-screening kan i sin helhed ses her

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Natur og Miljø
Industri og Miljø
Nørregade 36, 5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen