Spring til indhold

Svendborgbanens underføring under Hovedbanen

Tilladelse til udførelse af boringer med henblik på permanent grundvandssænkning for tørholdelse af underføringen.

Banedanmark ansøger om tilladelse til permanent grundvandssænkning, med henblik på tørholdelse af området omkring Svendborgbanens underføring under Hovedbanen.

 

Med hjemmel i Vandforsyningsloven og tilhørende lovgivning meddeler Odense Kommune herved tilladelse til udførelse af filter- og pejleboringer til brug for permanent grundvandssænkning i området omkring Svendborgbanens underføring.
Selve grundvandssænkningen kan ske uden tilladelse jf. samme lovgivning.


Tilladelse og ansøgningsmaterialet kan ses her.

By- og Kulturforvaltningen