Spring til indhold

Opbevaring af farligt affald i miljøcontainer - Meneta Composite Materials ApS

Strandholtvej 49 - Miljøgodkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 6. januar 2021 for at blive behandlet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049

Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen