Spring til indhold

Strandholdtvej 49 -afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke VVM-pligt af Meneta Composite Materials ApS, Strandholdtvej 49, 5270 Odense N. Afgørelsen omfatter kommende produktionsaktiviteter på adressen.

Afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen

Odense Kommune har foretaget en afgørelse om ikke VVM-pligt for Meneta Composite Materials ApS Strandholtvej 49, 5270 Odense. Afgørelsen er vedrørende nyetablering af produktion til gummipakninger på adressen.

 

Afgørelsen er givet i henhold til VVM-bekendtgørelsen og alle kan få aktindsigt i sagen. Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest torsdag d. 31. maj 2019 kl. 15.00 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049.

 

Afgørelse og klagevejledning

 

Industri og Klima

Erhverv og Bæredygtighed

 

By- og Kulturforvaltningen