Spring til indhold

Revurderingen af vilkår i miljøgodkendelsen for Fangel Bioenergi ApS

Stenløsevej 386 – Revurdering af vilkår jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 8. april 2021 for at blive behandlet.

Klagevejledning

Revurdering inkl. redegørelse og vilkår

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2048 3812.

Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen