Spring til indhold

Revurderingen af vilkår 27 i miljøgodkendelsen til Fangel Bioenergi ApS

Forudgående offentlighed.
Der indledes revurdering af vilkår 27 i miljøgodkendelsen til Fangel Bioenergi ApS efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af vilkår 27 i Fangel Bioenergi ApS miljøgodkendelse på adressen Stenløsevej 386, 5260 Odense S. Revurderingen vil udelukkende komme til at omhandle virksomhedens brug af adgangsvejen til Stenløsevej jf. vilkår 27 i miljøgodkendelsen. 

Fangel Bioenergi ApS producerer biogas ud fra husdyrgødning og organisk affald. Biogassen anvendes sidenhen til produktionen af el og fjernvarme.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2468 eller mail: mtho@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen