Spring til indhold

Miljøgodkendelse til BG Beton A/S Odense, Stat-Ene-Vej 94

Odense Kommune har givet BG Beton A/S Odense, Stat-Ene-Vej 94, 5220 Odense SØ miljøgodkendelse til betonværk på adressen.
Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 18. juni 2021 for at blive behandlet. 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498. 

Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen