Spring til indhold

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, St. Bispebjerg Afløbet

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.

Af planen fremgår det, at St. Bispebjerg Afløbet opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed St. Bisbjerg Afløbet fra station 0 til 1.400 meter samt de tre offentlige tilløb: Vestlige Tilløb fra station 0 til 196 meter, Midterste Tilløb fra station 0 til 316 meter og Østlige Tilløb fra station 0 til 320 meter fra offentligt til privat vandløb. 

 

Se afgørelse: 

By- og Kulturforvaltningen