Spring til indhold

Solcelleanlæg ved Nyt OUH – ikke VVM-pligt

Solcelleanlæg ved Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH) – afgørelse om ikke VVM-pligt.

I forbindelse med byggeriet af Nyt OUH ønskes det at etablere et solcelleanlæg på terræn.

 

Odense Kommune har modtaget en ansøgning af projektet til vurdering af, om projektet vil udløse VVM-pligt, dvs. en pligt til Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet.

 

Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke udløser VVM-pligt, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

 

Afgørelsen om ikke-VVM pligt, inklusiv klagevejledning

Projektbeskrivelse

VVM-ansøgningsskema

Lokalplan 4-876

 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf.nr. 65 51 25 13.

 

By- og Kulturforvaltningen

Byudvikling

Byplan

By- og Kulturforvaltningen