Spring til indhold

Søhus Vandværk - Tilladelse til etablering af supplerende boring

Odense Kommune har meddelt tilladelse til Søhus Vandværk til at etablere og afprøve en supplerende boring på matr.nr. 2 h Anderup By, Lumby.

Boringen skal afløse flere af vandværkets nuværende boringer, der er taget ud af drift som følge af indhold af pesticider.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se afgørelsens klagevejledning.

Se tilladelsen til etablering af supplerende boring

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljø@odense.dk

Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur

By- og Kulturforvaltningen