Spring til indhold

Seden Åsum Skelgrøft - Tilladelse til etablering af stibro

Odense Kommune har d. 29. maj 2020 givet tilladelse efter vandløbsloven til etablering af stibro i Seden Åsum Skelgrøft.

Tilladelsen er givet i medfør af § 47 i vandløbsloven samt kapitel 4 (§9) i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Der er også givet en dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 27. juni 2020.

By- og Kulturforvaltningen