Spring til indhold

Tilladelse til krydsning med spildevandsledning

Oluf Jørgensen A/S har på vegne af Vandcenter Syd A/S søgt om at krydse Seden-Åsum Skelgrøft med en spildevandsledning.

Odense Kommune har givet tilladelse til krydsningen i medfør af vandløbslovens § 47.

 

By- og Kulturforvaltningen