Spring til indhold

§16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sanderumvej 300, 5250 Odense SV

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til udvidelse af svineproduktionen på Sanderumvej 300, 5250 Odense SV.

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den indsendes senest den 19. november 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen