Spring til indhold

Sanderumvej 238 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug

Sanderumvej 238 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til:

 

Produktionsareal på 4075 m2 til kvægproduktion på Sanderumvej 238

5250 Odense SV.

 

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

 

Klage

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest den 13. august 2021 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

 

Materiale om godkendelsen:

By- og Kulturforvaltningen