Spring til indhold

Sanderumgårdvej 152 - Ansøgning om tilladelse til indvinding af drænvand fra reservoir

Ansøgning om indvinding af vand efter vandforsyningsloven.

Sanderumgaard har ansøgt Odense Kommune om tilladelse til at indvinde 75.000 m3 drænvand pr. år fra et reservoir, der skal etableres på ejendommen, matr.nr. 1a Sanderumgård Hgd., Davinde. Indvindingens formål er vanding af kartofler, frøgræs, raps og diverse korn.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på e-mail: efi@odense.dk eller telefon 6151 2583.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod det ansøgte. Eventuelle indvendinger skal senest den 4. januar 2021 rettes skriftligt til Odense Kommune på adressen: 

 

Odense Kommune
Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima
Nørregade 36
5000 Odense C
E-mail: miljo@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen