Spring til indhold

Revurderingen af miljøgodkendelsen til Royal Unibrew A/S, Albani

Forudgående offentlighed
Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Royal Unibrew A/S, Albani efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Royal Unibrew A/S, Albani’s miljøgodkendelse på adressen Tværgade 2, 5000 Odense C. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter. Virksomheden fremstiller øl.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk og hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen