Spring til indhold

Ribjergvej 27 - Revurdering af miljøgodkendelse til husdyrbrug

Odense Kommune skal revurdere den eksisterende miljøgodkendelse fra 24. juni 2015 til svineproduktionen på Ribjergvej 27, 5260 Odense S.

efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1261 af 29. november 2019 og bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 1. maj 2019.

 

Baggrunden for revurderingen er, at produktionen omfatter flere end 750 stipladser til søer. Produktionen er derfor et IE-husdyrbrug og er omfattet af IE-direktivet. Husdyrbrug, der er omfattet af IE-direktivet, skal have taget miljøgodkendelsen op til revurdering mindst hver 10. år, dog første gang når der er forløbet 8 år. Derudover skal disse husdyrbrug revurderes, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU. I februar 2017 blev der offentliggjort en række nye BAT-konklusioner. Disse BAT-konklusioner er bindende for Danmark, og skal være implementeret på husdyrbrugene senest 21. februar 2021.

 

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen skal tilsynsmyndighederne bl.a. vurdere, om landbruget lever op til de nuværende miljø- og teknologikrav og maksimal ammoniakbelastning til de mest ammoniak-følsomme naturområder.

 

I forbindelse med sagsbehandlingen af revurderingen har enhver ret til at se og kommentere sagens akter. Ideer, bemærkninger og spørgsmål til revurderingen, eller ønske om at få tilsendt udkast til revurderingen, når den foreligger, skal være kommunen i hænde senest den 8. december 2020.

 

Forslag med videre skal sendes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf.  6551 2525, e-mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen