Spring til indhold

Reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-1014 H/F Svenstrupengen

Afgørelse fra Miljøstyrelsen om reduktion af åbeskyttelseslinjen i Haveforeningen Svenstrupengen

Odense Kommune har søgt om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-1014 H/F Svenstrupengen.

 

Lokalplanen blev vedtaget den 2. februar 2022.

Miljøstyrelsen har den 16. februar 2022 reduceret åbeskyttelseslinjen, jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 16 som ansøgt af Odense Kommune.

 

Åbeskyttelseslinjen er reduceret inden for hele lokalplanområdets afgrænsning. Miljøstyrelsen har blandt andet lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 16 tilsigter at varetage.

Du kan læse hele afgørelsen om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 5-1014 her.

 

Kommunen skal offentliggøre Miljøstyrelsens afgørelse jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

 

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljøministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 47 i bekendtgørelse nr. 1514 af 25. juni 2021 om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.


By- og Kulturforvaltningen