Spring til indhold

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Ravnebjergafløbet

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.

Af planen fremgår det, at Ravnebjergafløbet opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Ravnebjergafløbet fra station 0 til 1.566 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse:

Afgørelse efter vandløbsloven
Værd at vide folder

By- og Kulturforvaltningen