Spring til indhold

P.L. Brandts Allé 5 - revurdering af miljøgodkendelse

Forudgående offentlighed. Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Norrecco A/S efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Norrecco´s miljøgodkendelse på adressen P.L. Brandts Allé 5, 5220 Odense SØ. Virksomheden modtager og håndterer affald.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk og hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 2134 2049 eller mail: mwoe@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen