Spring til indhold

P.L. Brandts Allé 5 - Miljøgodkendelse, mellemlagre jord

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 14. februar 2020 for at blive behandlet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000
Odense C. Tlf. nr. 2134 2049

 

Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

 

By- og Kulturforvaltningen