Spring til indhold

Revurdering af miljøgodkendelse. Fangel Bioenergi ApS - Østermarksvej 70, 5260 Odense S

Forudgående offentlighed
Der indledes en revurdering af miljøgodkendelsen til Fangel Bioenergi, efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af miljøgodkendelse til Fangel Bioenergi, Østermarksvej 70, 5260 Odense S. Virksomheden producerer biogas fra husdyrgødning og affald. Revurderingen opstartes med henblik på at, lave et tillæg til miljøgodkendelsen der implementerer BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk og hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden den 20. april 2022. Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Retten til at se ansøgningsmaterialet, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningsmaterialet, den nugældende miljøgodkendelse, udkast til afgørelse og evt. supplerende materiale.

Odense Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt.

Anmodninger og kommentarer skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune. Anfør venligst navn og adresse på henvendelsen.

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Miljø, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Mail: kabm@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen