Spring til indhold

Revision af miljøgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS, Østermarksvej 70

Odense Kommune har revideret Miljøgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS, Østermarksvej 70, 5260 Odense S, på baggrund af meddelt BAT konklusion.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden producerer biogas af husdyrgødning og affald.

Alle kan søge om aktindsigt i sagen.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 1. juli 2022 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049, eller mail: miljo@odense.dk.

Miljøgodkendelsen inkl. miljøteknisk redegørelse, vilkår og klagevejledning, kan i sin helhed ses her

Natur og Miljø
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen