Spring til indhold

Østagervej 87 - §16a-miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til det eksisterende produktionsareal på 1196 m2 samt til nye produktionsarealer på 1051 m2.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal indsendes senest mandag den 30. marts 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2580 eller via e-mail miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen