Spring til indhold

Østagervej 87 – Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af svineproduktionen på Østagervej 87, 5220 Odense SØ har søgt en § 16a miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtesvin i to nye stalde, der ønskes opført øst for de nuværende produktionsbygninger.

Odense Kommune har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse:

Udkastet kan tilgås her på siden (www.odense.dk/officielt under Miljø og VVM, Østagervej 87) fra fredag d. 24. januar 2020.

Enhver har ret til at se og kommentere sagen.

Hvis du har bemærkninger til udkastet, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 24. februar 2020.

Odense Kommunen behandler de indkomne bemærkninger og træffer afgørelse om hvorvidt de skal indarbejdes i godkendelsen. Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur & Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C.  65 51 25 25, mail: miljo@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen