Spring til indhold

Øksemoserenden - Nedklassificering af vandløb

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.

Af planen fremgår det, at Øksemoserenden opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren. Øksemoserenden er grænsevandløb på en delstrækning imellem hhv. Odense og Nordfyns Kommune.
Samtidig accepterer Nordfyns Kommune ligeledes at nedklassificere vandløbet.

 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense og Nordfyns Kommune som vandløbsmyndigheder hermed Øksemoserenden fra station 0 til 1.068 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse: 

Afgørelse efter vandløbsloven
Værd at vide folder

By- og Kulturforvaltningen