Spring til indhold

Tilladelse til etablering af 15 boringer til overvågning af grundvand

Odense Kommune giver hermed GEUS tilladelse til at etablere 15 grundvandsboringer på lokaliteter i Odense vestlige bydel, se nærmere i tilladesen.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for at klage er 4 uger fra annonceringen, se afgørelsens klagevejledning.


Se tilladelse til etablering af 15 grundvandsovervågningsboringer

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk

Erhverv og Bæredygtighed
Vand og Natur

By- og Kulturforvaltningen