Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for midlertidig helikopterlandingsplads for Odense Universitetshospital i Højstrup

Odense Universitetshospital har indgivet ansøgning om et projekt for en midlertidig helikopterlandingsplads i Højstrup.

Odense Kommune, Industri og Miljø, har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte VVM-ansøgnings og -screeningsskema.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 3. januar 2020. 

Afgørelsen om ikke VVM-pligt inkl. klagevejledning

 

Ansøgnings- og screeningskema med bilag

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf.nr. 65 51 24 89.


By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen