Spring til indhold

Odense Golfklub - Tilladelse til rørlægning af dræn

Odense Kommune meddeler tilladelse til regulering af den private rende

Odense Golfklub har ansøgt Odense kommune om at rørlægge en åben drænrende på golfbanen, på matrikel nr. 1p Hollufgård Hgd., Fraugde.


Odense Kommune meddeler hermed i henhold til vandløbslovens § 17, tilladelse til regulering af den private rende på matr.nr1p Hollufgård Hgd.

 


Klage
Afgørelsen kan efter § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering. Se afgørelsens klagevejledning.


By- og Kulturforvaltningen