Spring til indhold

Odense Å ved Dalum Papirfabrik - Tilladelse til vandløbsrestaurering

Odense Kommune har den 1. april 2020 givet tilladelse til vandløbsrestaurering i Odense Å ved Dalum Papirfabrik.

Tilladelsen er givet i medfør af Vandløbsloven (Bekendtgørelse af lov om vandløb, LBK nr. 1217 af 25/11/2019) og Naturbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13/03/2019).


Afgørelse og bilag:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 30. april 2020. 

Klagevejledningen fremgår af tilladelsen.

 

By- og Kulturforvaltningen