Spring til indhold

Nyt SUND - nord og syd for Killerup Rende - tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

I forbindelse med opførelsen af Nyt SUND syd for SDU søger Medic OUH på vegne af SDU – Nyt SUND, om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med henblik på tørholdelse af byggegruber i forbindelse med udgravning til kældre mv.

Med hjemmel i Vandforsyningslovens §26, Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 og senere ændringer, meddeler Odense Kommune hermed tilladelse til midlertidig oppumpning af grundvand med henblik på tørholdelse af byggegruber nord og syd for Killerup Rende.

Med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §19, Lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3/9-2018 og senere ændringer, meddeles endvidere tilladelse til iværksættelse af eventuel kompenserende reinjektion eller udledning i tilfælde af, at moniteringsprogrammets aktionsniveauer overskrides.

 

Se tilladelse:

 

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning
Bilag 1
Bilag 1_1
Bilag 1_2
Bilag 2

By- og Kulturforvaltningen