Spring til indhold

Nr. Lyndelse Vej 1 - Miljøtilladelse til etablering af et hestehold

Odense Kommune har meddelt tilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til etablering af et hestehold i en ca. 400 m2 nybygget stald på matr. nr. 18a m.fl. Højby By, Højby beliggende Nr. Lyndelse Vej 1, 5260 Odense S.

Miljøtilladelsen er givet i henhold til § 16b i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den indsendes senest tirsdag den 22. september 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøtilladelsen.

Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.

 

By- og Kulturforvaltningen