Spring til indhold

Nr. Lyndelse Vej 1 – Tilladelse til regulering af drænledning

Odense Kommune har givet tilladelse til regulering af drænledning efter vandløbslovens §§ 16 og 17, jf. § 3 i bekendtgørelse om vandløbsrestaurering og -regulering m.v.

By- og Kulturforvaltningen